Det eksemplariske lederskab

“Når du skal have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer.
Du skal heller ikke uddele opgaver eller fordele arbejdet.
Du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav”

Formålet med dette site udspringer af et ønske om at inspirere til refleksion over ledelsesopgaven – hvad enten man som leder ønsker at udvikle sit eget lederskab, underviser i ledelse, er ledelseskonsulent eller medarbejder, der overvejer at påtage sig en lederrolle i fremtiden.

Samtidig fungerer hjemmesiden  som en ressourceside i forbindelse med bogen “Grundtvig, Jung og alle de andre – inspiration til dit eksemplariske lederskab”, der giver et bud på nogle centrale, væsentlige og repræsentative temaer i “lederskabet” indenfor tre overordnede ledelses-/og kompetencedomæner:

  • Det personlige lederskab i æstetikkens domæne
  • Det relationelle lederskab i de mange forklaringers domæne
  • Det faglige lederskab i produktionens domæne

Disse kompetencer kunne eksempelvis være:

  • Bevidsthed om, at ledelsesrummmet konstant konstrueres i en given kontekst – som man samtidig selv er medskaber af. Hvilken betydning har det?
  • Menneske først – dernæst leder. Hvad er det dybest set, der driver ønsket om at udøve ledelse – hvordan lyder den indre stemme/hvorfra springer kilderne?
  • Passionen om at skabe ledelse med “plads til forskelle” – nuværende og fremtidige.
  • Klar forståelse for virksomhedens/organisationens vision og værdier, og en forståelse for, hvordan de understøtter de til enhver tid aktuelle samfundsmæssige temaer
  • Vedvarende refleksion over, hvordan der skabes optimale resultater for såvel virksomheden/organisationen som den enkelte medarbejder set i lyset af mange – og hastige – forandringer
  • Vedvarende refleksion over egen ledelse i en verden præget af store udfordringer og mange forandringer på såvel et individuelt som et organisatorisk niveau.

Idéen om “Et eksemplarisk lederskab” er udviklet i samarbejde mellem Muskelsvindfonden og Per Larsen