Mistet adgangskode

Det eksemplariske lederskab

“Når du skal have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer.Du skal heller ikke uddele opgaver eller fordele arbejdet.Du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav” Formålet med dette site udspringer af et ønske om at inspirere til refleksion over ledelsesopgaven – hvad enten man …

Inspiration

I forbindelse med udviklingen af “det eksemplariske lederskab” anvendes inspiration fra en lang række forskellige fagområder. På denne side vil der løbende blive henvist til en række inspirerende artikler, YouTube film mv. Nyhedsbreve om ledelse: Væksthus for ledelse Steen Hildebrandt YouTube film: En fin lille fortælling om Plads til forskelle En sang om det personlige lederskab Den …

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere inspiration til at arbejde videre med “Det eksemplariske lederskab”  i din virksomhed eller organisation er du altid velkommen til at rette henvendelse til forfatter Per Larsen. Det gælder selvfølgelig også, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet på denne hjemmeside. Du skal blot sende en mail til: per@perlarsen.dk

Litteraturliste

Tankerne om “Det eksemplariske lederskab” har blandt andet hentet sin inspiration i nedenstående litteratur: Kenneth J. Gergen: Relationel tilblivelse, Dansk Psykologisk Forlag Gitte Haslebo: Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk Forlag Jan Riis Flor: Erkendelsesteori, Folkeuniversitetets Forlag George Lakoff & Mark Johnson: Hverdagens metaforer, Hans Reitzels Forlag Søren Brandi & Steen Hildebrandt: Mangfoldighedsledelse, Børsens Forlag Martin Mourier m.fl.: Porten til det …

Login

Modeller

På denne underside vil der løbende blive uploadet nogle af de vigtigste modeller, som anvendes i forbindelse med udviklingen af “det eksemplariske lederskab” 1. Basiskompetencemodel 2. Indstilling og adfærd

Øvelser

Udvikling, læring og leg hænger nøje sammen. På denne underside vil der løbende blive uploadet nogle inspirerende øvelser og “lege”, som anvendes i forbindelse med udviklingen af “det eksemplariske lederskab”

Podcast

Her på siden kan du høre forskellige podcast, som alle omhandler centrale pointer i bogen “Grundtvig, Jung og alle de andre”. Du kan også downloade en podcast ved at klikke på de 3 prikker i højre side og vælge “Download”. De fem podcast er alle uredigerede samtaler mellem Søren Børsting, coach og tidligere højskoleforstander på …

Værktøjer

På de underliggende sider finder du værktøjer der kan hjælpe dig.

Det personlige lederskab

“Mennesket er ikke andet end hvad han skaber sig selv til – og han er selv forfatter til sin egen adfærd” Udgangspunktet for ledelsesgerningen skabes fra vores indsigt i egne ledelsespræferencer. Denne selvindsigt kan vi få fra flere kilder. Dels via egen-refleksion, dels fra feed-back fra medarbejdere og kolleger og endelig ved at anvende forskellige …

Det relationelle lederskab

“Kun at have én mulighed, en model af verden, er tvang. At have to er et dilemma. Men at have tre eller flere er frihed” Det relationelle lederskab tager udgangspunkt i en grundantagelse om, at: “Ledelse er en social konstruktion med et formål – skabt af sprog” . Det relationelle lederskab i de mange forklaringers domæne …

Det faglige lederskab

“Alle resultater og alle opnåede rigdomme har deres udgangspunkt i en idé” Enhver virksomhed og organisation har et funktionsniveau, hvor medarbejderne føler sig hjemme, kender reglerne for korrekt adfærd og er i stand til at løse de opgaver, organisationen stiller dem. Dette funktionsniveau kendetegner produktionens domæne. I produktionens domæne, der også kaldes handlingens domæne, hersker …

Kommunikation

Grænserne for mit sprog sætter grænserne for min verden! Ledelse, organisation og kommunikation er nært relaterede begreber. De handler alle om sociale systemer – om fællesskaber og om mennesker. Ingen andre begreber præger ledelses- og organisationslitteraturen så meget som kommunikation. Det hævdes undertiden, at samtalen er det vigtigste ledelsesværktøj. En simpel analyse vil sandsynligvis vise, …

PL-Consulting

Bogen om et eksemplarisk lederskab er udgivet af konsulentvirksomheden pl-consulting aps og er skrevet af direktør Per Larsen. Hans kernekompetencer er dels udviklet gennem mange års praktisk erfaring med ledelse, dels gennem facilitering af en lang række undervisningsforløb i ledelse, med fokus på temaer indenfor personlige og teambaserede udviklingsprocesser i en organisatorisk kontekst. Han arbejder …