Øvelser

Udvikling, læring og leg hænger nøje sammen.

På denne underside vil der løbende blive uploadet nogle inspirerende øvelser og “lege”, som anvendes i forbindelse med udviklingen af “det eksemplariske lederskab”

LegoSeriousPlay model