Modeller

På denne underside vil der løbende blive uploadet nogle af de vigtigste modeller, som anvendes i forbindelse med udviklingen af “det eksemplariske lederskab”

1. Basiskompetencemodel

2. Indstilling og adfærd