Det personlige lederskab

“Mennesket er ikke andet end hvad han skaber sig selv til – og han er selv forfatter til sin egen adfærd”


Udgangspunktet for ledelsesgerningen skabes fra vores indsigt i egne ledelsespræferencer. Denne selvindsigt kan vi få fra flere kilder. Dels via egen-refleksion, dels fra feed-back fra medarbejdere og kolleger og endelig ved at anvende forskellige personlighedstests.

Formålet med at fokusere på det personlige lederskab er at udvikle tre vigtige ledelseskompetencer: Integritet og personlige autenticitet i kombination med en veludviklet situationsfornemmelse samt stor motivation og engagement for ledelsesopgaven.

Nogle vigtige ledelseskompetencer i dette domæne handler blandt andet om at man – afhængig af den ledelsesmæssige kontekst – skal kunne

  • træffe beslutninger ud fra såvel en lineær som en cirkulær logik
  • arbejde både detaljeorienteret og helhedsorienteret
  • have en åben og nysgerrighed tilgang til processer og medarbejdere
  • agere idémæssigt nyskabende
  • udøve en selvstændig ledelsesstil præget af stor selvtillid
  • udvise en reflekterende og proaktiv adfærd
  • anvende veludviklede kommunikative evner