Kommunikation

Grænserne for mit sprog sætter grænserne for min verden!

Ledelse, organisation og kommunikation er nært relaterede begreber. De handler alle om sociale systemer – om fællesskaber og om mennesker. Ingen andre begreber præger ledelses- og organisationslitteraturen så meget som kommunikation. Det hævdes undertiden, at samtalen er det vigtigste ledelsesværktøj. En simpel analyse vil sandsynligvis vise, at langt de fleste værktøjer og teorier inden for ledelsesområdet – implicit eller eksplicit – indeholder væsentlige kommunikationselementer. Den lærende organisation, kompetenceudvikling, strategisk ledelse, personaleledelse, denne bogs tema om det eksemplariske lederskab – for blot at nævne nogle få – er alle begreber, der har kommunikation som et væsentligt element i forbindelse med ledelse.

Vi udøver vores individuelle eksemplariske lederskab i og gennem sproget. Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed har derfor en afgørende betydning, når vi som mennesker – og ledere – skal skabe en kommunikativ forbindelse mellem vore egne indre billeder og forståelser og den ydre verdens multivers af forståelser. Det er gennem vores sproglige bevidsthed og vores kommunikation, at vi styrer vores opmærksomhed og derigennem skaber vores resultater.