Det relationelle lederskab

“Kun at have én mulighed, en model af verden, er tvang.
At have to er et dilemma. Men at have tre eller flere er frihed”


Det relationelle lederskab tager udgangspunkt i en grundantagelse om, at:

“Ledelse er en social konstruktion med et formål – skabt af sprog” .

Det relationelle lederskab i de mange forklaringers domæne foregår i et multi-vers af holdninger og antagelser. Her findes ingen vedtagne sandheder, ingen rigtige eller forkerte opfattelser, intet sandt eller falsk billede af verden.

Det sete afhænger øjnene der ser!

Ledelse i dette domæne har fokus på at undersøge nye perspektiver. Succeskriteriet er derfor ikke nødvendigvis at blive enige, men at undersøge og forstå “den anden”!

De ledelseskompetencer, som i særlig grad knytter sig til dette domæne er blandt andet:

  • Veludviklede empatiske evner
  • Have en klar og meningsskabende kommunikation
  • Besidde stor relationel forståelse
  • Udøve en konflikthåndterende adfærd
  • Udøve en stresforebyggende ledelse
  • Evnen til tilstedevær og nærhed – hele tiden
  • Udøve en anerkendende tilgang til opgaver og medarbejdere
  • Have en forståelse for hvad der motiverer forskellige medarbejdere