Det faglige lederskab

“Alle resultater og alle opnåede rigdomme har deres udgangspunkt i en idé”


Enhver virksomhed og organisation har et funktionsniveau, hvor medarbejderne føler sig hjemme, kender reglerne for korrekt adfærd og er i stand til at løse de opgaver, organisationen stiller dem. Dette funktionsniveau kendetegner produktionens domæne.

I produktionens domæne, der også kaldes handlingens domæne, hersker logik, linearitet og objektivitet. Her betragtes verden som et uni-vers: en verden med én (koordineret) version af sandheden, hvor noget er rigtigt og noget forkert.

Det faglige lederskab i dette domæne knytter blandt andet an til klassiske managementegenskaber som eksempelvis:

  • Målrettet og fokuseret eksekvering
  • Sans for betydningen af regler og struktur
  • En smidig ansvarsforvaltning
  • Direkte kommunikationsstil
  • Handleorientering
  • Delegerende
  • Risikovillighed