Litteraturliste

Tankerne om “Det eksemplariske lederskab” har blandt andet hentet sin inspiration i nedenstående litteratur:

 • Kenneth J. Gergen: Relationel tilblivelse, Dansk Psykologisk Forlag
 • Gitte Haslebo: Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk Forlag
 • Jan Riis Flor: Erkendelsesteori, Folkeuniversitetets Forlag
 • George Lakoff & Mark Johnson: Hverdagens metaforer, Hans Reitzels Forlag
 • Søren Brandi & Steen Hildebrandt: Mangfoldighedsledelse, Børsens Forlag
 • Martin Mourier m.fl.: Porten til det nye lederskab, Børsens Forlag
 • Bent Hansen: Kommunikation, der skaber lederskab, Forlaget Samconsult
 • Ole Thyssen: Æstetisk ledelse, Gyldendal
 • Dorte Futtrup & John Rydahl: Management by bible, Det danske bibelselskab
 • Ole Thyssen: Værdiledelse, Gyldendal
 • Steen Hildebrandt: Hildebrandt hver dag, Børsens Forlag
 • Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab, Børsens Forlag
 • Kirstine Andersen: Kirkegaard og ledelse, Forlaget Frydenlund
 • Ole Steen Andersen m.fl.: Den refleksive leder, Børsens Forlag
 • Stephen Neale m.fl.: Følelsesmæssig intelligens i coaching, Børsens Forlag
 • Jacob Storch: Teambaserede organisationer i praksis, Dansk Psykologisk Forlag
 • Søren Brandi m.fl.: Bestyrelsen, Børsens Forlag
 • Thomas Dalsgaard: Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv?, DJØF Forlag
 • Søren Brandi m.fl.: Bestyrelsen, Børsens Forlag
 • W. Chan Kim & Renee Mauborgne:  Blue Ocean Strategy, Børsens Forlag
 • Steen Hildebrandt & Søren Brandi:  Ledelse af forandring, Børsens Forlag
 • Dion Sørensen & Erik Kjær:  Talentfabrikken, Børsens Forlag
 • Gary Hamel:  Fremtidens ledelse, Børsens Forlag
 • Niels Thygesen m.fl.:  Tilliden og magten, Børsens Forlag
 • Steen Elsborg & Ib Ravn:  Lærende møder og konferencer, Peoples Press
 • Claus Bülow:  Girafsprog – empatisk kommunikation, Forlaget – Skab dit Liv
 • Eva Tverskov & Karin Hald:  Under ordene, Nyt Nordisk Forlag
 • Peter Ettrup Larsen: Mød dirigenten, Ettrup Art
 • Anne Birgitte Methling: Gensidig Supervision, DAFOLO Forlag
 • Søren Christensen & Poul-Erik Daugaard: Kontrol i det stille, Forlaget Samfundslitteratur
 • Allan & Barbara Pease: Kropssprog – hvad vi fortæller uden ord, Borgen Forlag
 • Lisbeth F. Brudal: Positiv psykologi – empati, flow, kø, humor, Dansk psykologisk Forlag
 • Else Hammerich & Kirsten Frydensberg: Konflikt og kontakt, Forlaget Hovedland
 • Holger Højlund: Organiseret kommunikation, Forlaget Samfundslitteratur
 • Odd Harald Røkenes: Bære eller briste, Fagbokforlaget
 • W. Barnett Pearce: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, Dansk psykologisk Forlag
 • Charlotte Dalsgaard m.fl.: Værdsat – værdsættende samtale i praksis, Dansk psykologisk Forlag
 • Sofia Manning: Coaching, Aschehoug
 • Flemming Christensen: Coachingbogen, Aschehoug
 • Richard Stelter: Coaching – læring og udvikling, Dansk psykologisk Forlag
 • Thorkil Molly Søholm m.fl: Ledelsesbaseret coaching, Børsens Forlag
 • Jane Blichmann & Stig Kjerulf: Executive coaching, Børsens Forlag
 • Inger Høedt-Rasmussen: Mindfulness, DJØF Forlag
 • Ole Thyssen: Jeg og du og vi, Gyldendal
 • Hawk of the Yellow Wind: Livets Cirkel, Aschehoug
 • Bear Heart: Vinden er min moder, Aschehoug
 • Martha Beck: Find din egen Nordstjerne, Aschehoug
 • Annette Andersson m.fl.: Kompasset til dit liv, Lindhardt & Ringhof
 • Tor Nørretranders: Glæd dig, TV2
 • Hans Siggård Jensen m.fl.: Den etiske udfordring, Handelshøjskolens forlag
 • Dalai Lama: Kunsten at leve lykkeligt, Lademann
 • Maggie Hyde & Michael McGuinness: Jung for begyndere, Roskilde Bogcafe
 • Preben Grønkjær: Forståelse fremmer samtalen, Gyldendal
 • Preben Grønkjær: C. G. Jungs analytiske psykologi, Gyldendal
 • Jean Shinoda Bolen: De indre Guder, Gyldendal
 • Jimmy Zander Hagen: Eksistens og ansvar, Gyldendal
 • Karin Ann Madsen: Praxis – praktisk filosofi, Gyldendal
 • K. E. Løgstrup: Den etiske fordring, Gyldendal
 • Thomas Armstrong: Klog på mange måder – de mange intelligenser, Adlandia
 • Howard Gardner: De mange intelligensers pædagogik, Gyldendal
 • Christian Schuldt: Luhmann for begyndere, Unge Pædagoger
 • Kennetrh Gergen: Social konstruktion, Dansk Psykologisk Forlag
 • Jørgen Lyhne & Hans Henrik Knoop: Positiv psykologi, Dansk Psykologisk Forlag
 • Daniel Goleman: Følelsernes intelligens, Borgen
 • Irene Oestrich & Lennart Holm: Kognitiv miljøterapi, Dansk Psykologisk Forlag
 • Daniel Goleman: Social intelligens, Borgen
 • Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse – den refleksive praktiker, Dansk Psykologisk Forlag
 • Niklas Luhmann: Indføring i systemteorien, Unge pædagoger
 • Tina Bering Keiding: Interaktion og læring, Unge pædagoger
 • Carsten Hornstrup & Jesper Loehr-Petersen: Appreciative Inquiry, DJØF forlag
 • Carsten Hornstrup & Jesper Loehr-Petersen: Udviklingssamtaler i grupper, DJØF forlag